Vi Hjälper!

Vår verksamhet i Lions Västerhaninge syftar till att göra skillnad för människor när samhällets egna resurser tryter eller inte finns till hands. Lions Västerhaninge stödjer och engagerar sig därför i projekt där hundra procent av behållningen lämnas vidare i klubbens hjälpverksamhet. Klubbens omkostnader och administration betalas genom medlemmarnas årsavgifter. De insamlade medlen, donationer eller gåvor går oavkortat till människor i nöd och i behov av hjälp. Vi lämnar också bidrag till funktionshindrade och handikappidrott.

Vi uppmuntrar!

Lions Club Västerhaninge delar ut stipendier till ansvarsfulla och framåtsträvande ungdomsledare i Västerhaninge med omnejd. Vi vänder oss till aktiva ledare som främjar medlemmarnas sportsliga eller sociala utveckling. Stipendiat kan föreslås av klubb eller organisation. För närmare detaljer kring ansökan, kontakta oss!

Lions i Västerhaninge!

Några av våra populäraste aktiviteter som med åren blivit tradition är Lions Vårmarknad i maj och Julmarknaden i december, då vi säljer sockervadd och våfflor och ordnar lotterier och så mycket mer! Och inte att förglömma - vår Loppmarknad i Västerhaninge! En annan årlig tradition är att vi med barn och föräldrar firar en traditionsenlig Julfest varje Trettondag Jul i kyrkans församlingshem, med saft och kaffe, bullar och kakor, fiskdamm, äkta tomte och juldanser till vår egen orkester!

Lions Loppmarknad

När vi drog igång vår Loppmarknad för ett antal år sedan kunde vi nog ingen ana vilken succé den skulle bli! Pengarna som ni givare bidragit med där, har verkligen åstadkommit stora mirakel! Tullverket har fått en narkotikasökhund, Sjöräddningssällskapet i Dalarö har fått en liten och lättanvänd pulsoximeter (för mätning av syresättning och puls), ni har bidragit med pengar till Diakonin för att stödja behövande, ni har givit hjälp vid katastrofer runt om i världen, delat ut belöningar och stipendier till förtjänstfulla ungdomar i vårt samhälle - listan blir lång! Så har du en pryl hemma du köpt på vår Loppmarknad, klappa dig på axeln, det är DU som har hjälpt oss att hjälpa!

Aktiviteter som syns!

Våra aktiviteter när vi skramlar med våra bössor, säljer fynd på Lions Loppmarknad, sjunger och musicerar för folk som inte är så friska eller innehar hög ålder, eller när vi roar barn och vuxna på våra marknader, gör att vi verkligen syns i samhället med våra gula kepsar, jackor och västar. Men - trots allt är det DU som kanske köpt en pryl på Loppmarknaden eller lagt en peng i vår bössa som är vår stora hjälte - utan DIG skulle vi stå oss bra slätt. Du är den som hjälper oss att hjälpa, och du kan inte ana hur mycket vi uppskattar att du finns!

Sight First

Sight First! Allt sedan 1920-talet bedriver Lions ett mycket framgångsrikt program för att bota och förhindra blindhet hos människor i världen, en onödig blindhet, då hela 80 % går att bota! 50 kronor kan ge en människa synen åter! 30 miljoner människor, så många har fått synen åter med hjälp av Lions program Sight First!

Lions Quest

Lions kamp mot droger sker genom Lions-Quest, en av de största satsningar som gjorts för skolungdom inom området etik och livskvalitet för att erbjuda ungdom en drogfri uppväxt! Idag har omkring 27.000 lärare utbildats i Lions Quest programmet "Tillsammans". FN väljer Lions Quest för att utbilda lärare som sedan utbildar elever i skolorna i livskunskap och stärks eleverna i sitt sociala beteende, allt i huvudsyftet att få dessa att säga nej till droger och mobbning.

Vi bidrar!

Familjer och enskilda stöds av Lions i Västerhaninge vid särskilt behov och vi ger bidrag till Diakonin som sedan förmedlar dessa. Vi bidrar till behjärtansvärda ändamål såväl lokalt som regionalt, nationellt och internationellt. Till Tullverket skänkte vi 70.000 kr för införskaffande av en narkotikasökhund. Vi deltar i de flesta behjärtansvärda riksinsamlingarna, där bidragen garanteras oavkortade gå till hjälpbehövande i nödsituationer. Vi sänder våra blå Lionstält över hela världen för tak över huvudet och skydd vid katastrofer. Vi bidrar till Lions Forskningsfond som anslår medel för forskningen om beroenden och svåra sjukdomar. Men - det är DU med ditt bidrag eller din gåva som är hjälten, det är du som hjälper oss att hjälpa!