Vad Vi Gör

Lions i Västerhaninge!

Några av våra populäraste aktiviteter som med åren blivit tradition är Lions Vårmarknad i maj och likaså vår Julmarknad i december, då vi bl.a. säljer julgranar och ordnar lotterier mm. Och vår Loppamarknad, förstås! En populär årlig tradition är att vi med barn och föräldrar firar en traditionsenlig Julfest varje Trettondag Jul, med fiskdamm, äkta tomte och juldanser till vår egen orkester! Och förstås – vår Loppmarknad i Västerhaninge som har blivit en värdefull källa, där vi genom er hjälp att hjälpa oss kan hjälpa andra!

Vi Hjälper!

Vår verksamhet i Lions Västerhaninge syftar helt till att göra skillnad för människor när samhällets egna resurser tryter eller inte finns till hands. Lions Västerhaninge stödjer och engagerar sig därför i projekt där hundra procent av behållningen lämnas vidare i klubbens hjälpverksamhet. Klubbens omkostnader och administration betalas genom medlemmarnas årsavgifter. De insamlade medlen, donatioer eller gåvor går oavkortat till människor i nöd och i behov av hjälp. Regelbundet lämnar vi också bidrag till funktionshindrade och handikappidrott.

Sight First

Sight First! Allt sedan 1920-talet bedriver Lions ett mycket framgångsrikt program för att bota och förhindra blindhet hos människor i världen, en onödig blindhet, då hela 80 % går att bota! 50 kronor kan ge en människa synen åter! 30 miljoner människor, så många har fått synen åter med hjälp av Lions program SightFirst!

Lions Quest

Lions kamp mot droger sker också genom Lions-Quest, en av de största satsningar, som gjorts för skolungdom inom området etik och livskvalitet, bl a för att erbjuda ungdom en drogfri uppväxt! Lions-Quest introducerades i Sverige 1987. Idag har totalt omkring 27.000 lärare utbildats i programmet "Tillsammans". FN väljer Lions Quest för att utbilda lärare i Serbien som sedan ska utbilda elever i skolorna i livskunskap. Som kursledare till lärarna i Serbien har utsetts Marianne Jansson, som även utbildat lärare och föräldrar från Västerhaninge-Tungelsta. I Lions Quest programmet "Tillsammans" stärks eleverna i sitt sociala beteende, syftet är att få dem att säga nej till droger och mobbing.

Vi bidrar!

Familjer och enskilda stöds vid särskilt behov och pengagåvorna förmedlas genom Barnavårdscentralen och Diakonin och under senare tid har bidrag lämnats till kvinnojouren. Allmänt lämnas bidrag till behjärtansvärda ändamål såväl lokalt som regionalt, nationellt och internationellt. Till Tullverket skänkte vi 70.000 kr för införskaffande av en narkotikasökhund. Vi deltar i de flesta behjärtansvärda riksinsamlingar med att till dessa skänka de bidrag vi samlat in, medel tänkta att oavkortat går till barn i nödsituationer eller till forskningen om beroendesjukdomar. I detta syfte har vi i Lions Club Västerhaninge bl.a bidragit till insamlingen för Världens Barn och Röda Fjädern.

Vi uppmuntrar!

Lions Club Västerhaninge delar ut stipendier till ansvarsfulla och framåtsträvande ungdomsledare i Västerhaninge med omnejd. Vi vänder oss till aktiva ledare som främjar medlemmarnas sportsliga eller sociala utveckling. Stipendiat kan föreslås av klubb eller organisation. Välkommen med er ansökan med beskrivning av tänkt användning!

Aktiviteter som syns!

Våra aktiviteter när vi skramlar med våra bössor, säljer fynd på Lions Loppis, sjunger och musicerar för folk som inte är så friska eller innehar hög ålder, eller när vi roar barn och vuxna på våra marknader, gör att vi verkligen syns i samhället med våra gula kepsar, jackor och västar. Men - trots allt är det DU som kanske köpt en pryl på Loppisen eller lagt en peng i vår bössa som är vår stora hjälte - utan DIG skulle vi stå oss bra slätt. Du är den som hjälper oss att hjälpa, och du kan inte ana hur mycket vi uppskattar att du finns!

Lions Loppis

När vi drog igång vår Loppamarknad för ett antal år sedan kunde vi nog ingen ana vilken succé den skulle bli! Med pengarna som vi tjänat in där har vi verkligen kunnat göra mirakel! Vi har köpt en sökhund till Tullverket, en liten och lättanvänd pulsoximeter (för mätning av syresättning och puls) till Sjöräddningens Dalarö-kontor, bidragit med pengar till diakonin och Barnavårdscentralen att delas till behövande, hjälp vid katastrofer runt om i världen, donationer och stipendier till förtjänstfulla ungdomar i vårt samhälle - listan blir lång! Så har du en pryl hemma du köpt på vår Loppis, klappa dig på axeln, det är DU som har hjälpt oss att hjälpa!