Ungdomsledarstipendium 2020

Lions Club i Västerhaninge har i år delat ut stipendier till ansvarsfulla och duktiga ungdomsledare inom kommundelen! 

Stipendiet  är en uppmuntran till vidare utveckling av aktiva ledare som främjar ungdomars sportliga och/eller sociala utveckling, få dem att växa som individer och arbeta tillsammans.

Årets stipendiater är:

Minna Suomela, Haninge Handbollsklubb

och

Mikael Hemmingberg, Haninge Badmintonklubb

Minna Suomela,  Haninge Handbollsklubb

är en engagerad lagledare som har en fantastisk förmåga att se alla barn och har alltid fokus på barens bästa. Minna jobbar med värdegrund inom Haninge Handbollsklubb och ser till att barnen har roligt och känner sig trygga.

Minna har ett starkt driv och engagemang i klubbens inre arbete där hon bidrar som en mycket aktiv medlem i klubbens styrelse med nya tankar och idéer.

Minnas motto är i linje med Lions – att tjäna.

Mikael Hemmingberg Haninge Badmintonklubb

brinner för badminton och för södra Haninges barn- och ungdomar. Mikael har på egen hand sedan början av 2000-talet byggt upp Haninge Badmintonklubb genom att gå ut i skolorna och skapat intresse för sporten.

Idag består klubben av ett 100 tal medlemmar, som har barn och ungdomsverksamhet i kommunens sporthallar tre dagar i veckan.

Utan Mikaels jäklar anamma, sin kärlek till sporten och sitt patos för att utveckla barn och ungdomar i Jordbro och dess kringliggande områden så skulle detta inte ha hänt, ett engagemang som är i linje med Lions motto.

Vid utdelning av stipendierna, som består av diplom, blommor och en kontant gåva, var ett 40-tal barn, ungdomar och ledare närvarande.
Klubbarna och stipendiaterna är mycket tacksamma för utmärkelserna från Lions då Ungdomsledarstipendiet manar till fortsatta goda insatser för våra ungdomar.