Om Lions Club Västerhaninge

tingshus1

Vi i Lions Club Västerhaninge tycker det är roligt att hjälpa!

Lions Club Västerhaninge bildades den 28 november 1957 med dåvarande Västerhaninge kommun (alltså samhällena Västerhaninge och Tungelsta) som verksamhetsområde på initiativ av dåvarande kyrkoherden i Västerhaninge, Nils Bååthe. Klubben är en av tre lionsklubbar i Haninge kommun.

Vid bildandet hade klubben 15 medlemmar i blandad ålder. Idag är vi ca. 30 medlemmar. Den yngste 29 år och vår nestor är 90, men ingen är äldre än de är unga till sinnet!

Lions Club Västerhaninge bidrar till mer välfärd för unga, gamla och funktionshindrade. Vi arbetar ideellt och verkar för ökad livskvalitet och samhällsansvar.

Lions Club Västerhaninge arrangerar aktiviteter, ger ekonomiskt stöd till enskilda och föreningar samt ger personligt stöd till personer och verksamheter som behöver vår hjälp, lokalt liksom nationellt och internationellt.

Behållningen av våra insamlingar går oavkortat till hjälp-verksamhet, och allt når fram! Detta möjliggörs genom att medlemmarna arbetar utan ersättning och all administration finansieras genom medlemsavgifterna. Utbetalningarna per år till behövande har under den senaste tioårsperioden varierat mellan ca 2.000 - 240.000 kronor.

Exempel på aktiviteter som ger inkomster är vår julmarknad med julgranförsäljning, vår vårmarknad samt bössinsamlingar. Vi har också en mycket omtyckt Loppmarknad, där våra innevånare kan både fynda och lämna in sina saker!

Varje månad - den andra fredagen i månaden - samlas vi till ett medlemsmöte i det anrika Tingshuset i Västerhaninge. Utom under juli – augusti, då är vi på semester! Det är på medlemsmötet som magin sker! Här bestäms kommande aktiviteter och det viktigaste av allt - till vilka ändamål och hjälp de medel vi samlat in skall gå! Kostnader för möten och annat dithörande  betalar vi med medlemsavgifter. Medlemsmiddagen betalar vi själva till ett självkostnadspris

Tingshuset där vi samlas är en historisk plats. Här har hållits tingsrätt för Sotholms Härad från 1700-talet ända fram till 1916, då tingsrätten flyttades till Stockholm. Jämsides med tinget drevs krogrörelse som upphörde 1844. Tingssalens interiör med skrank och domarsäte är fortfarande intakt. Men Tingshuset har under åren använts också för många andra ändamål, som t.ex bostäder, handelsbod, postkontor mm. Nu används lokalerna av Haninge Hembygdsgille för museal verksamhet och uthyrning av krogsalen och andra verksamheter, och här hyr också vi på Lions Club Västerhaninge in oss för våra möten och andra sammankomster. Varje månad - den andra fredagen i månaden - samlas vi till ett medlemsmöte i det anrika Tingshuset i Västerhaninge. Utom under juli – augusti, då är vi på semester!

Det är på medlemsmötet som vi bestämmer våra kommande aktiviteter och engagemang. Och det viktigaste av allt - till vilka ändamål de medel vi samlat in skall gå, och hur stora de enskilda bidragen skall bli!
Kostnader för möten och annat dithörande  betalar vi med vår medlemsavgift. Medlemsmiddagen betalar vi själva till ett självkostnadspris, dvs. priset för vad matvarorna kostat, fördelat på antalet medlemmar på middagen.

Bli medlem i Lions Club Västerhaninge, kvinna som man!

Kom och besök oss på ett av våra månadsmöten och känn efter hur vår gemensamhet passar för dig, helt utan förbehåll!

Enkelt - meddela namn och telefon på e-post till Klubbmästaren, så tar han kontakt. Är du vegetarian eller känslig för någon sorts mat, meddela samtidigt också det! Klädsel? Kom som du är, det gör vi andra!

Du kan också komma in och prata med oss på vår loppabutik i källarplanet, Västerhaninge Bibliotek (ingång från västra gaveln), eller ta kontakt via mejl eller telefon till någon på sidan Kontakt!

Bli medlem i Lions Club Västerhaninge! Du är inte längre ensam - så snart du blivit med!

 

Fakta om Lions

Lions är en internlionstentationell sammanslutning av klubbar som genom aktiva insatser stödjer och hjälper människor och främjar freden i världen. Lions tar inte ställning i politiska och religiösa frågor men fördömer våld och förtryck i alla dess former.

Lions ansluter sig till FN's deklaration om de mänskliga rättigheterna. Medlemskap i Lions innebär gott kamratskap och personligt engagemang.

Lions finns i ca 202 länder och geografiska områden. Antalet medlemmar är ca 1,4 miljoner i nära 50.000 klubbar. I Sverige finns drygt 13.000 medlemmar i nära 600 klubbar.

Lions organiserar viss internationell hjälp via Lions Clubs International Foundation, som fördelar anslag till humanitära projekt jorden runt.

Några märkesår; den 7 juni 1917 bildades Lions i Chicago, när försäkringsmannen Melvin Jones inbjuder 27 olika affärsklubbar att gå samman för att göra positiva insatser för samhället och människor som lider nöd.

Den 8 oktober 1917 höll Lions sitt första Convention i Dallas, Texas. 1945 grundades FN. Lions var den enda serviceklubborganisation som inbjöds att delta i diskussionerna och utformningen av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

1948 bildades den första lionsklubben i Europa, Lions Club Stockholm.