|

På grund av risken för spridning av
Coronaviruset är 

Loppmarknaden åter STÄNGD

under tiden November och December


När läget stabiliserat sig och vi kan öppna
som vanligt,
meddelar vi det här och
på vår
Facebook-sida