På grund av risken för spridning av Coronaviruset
håller vi under en tid framöver
Loppmarknaden STÄNGD!
OBS! Detta gäller också inlämning samt hämtning!

När läget stabiliserat sig och vi kan öppna som vanligt
meddelar vi det här och på vår Facebook-sida @lionsvh

Under trettio år ordnade vi en lördag-söndag varje höst en Loppmarknad vid Åbygården, där en del av allt som vi samlat in under året såldes. Från sommaren 2005 har Lions Loppmarknad varit öppen fredagar och lördagar i Västerhaninge centrum.
Vi började i en lokal, som blev tom när biblioteket flyttade, fortsatte i gamla järnaffären för att till sist flytta in i källarplanet under biblioteket i det gamla kommunalhuset, där vi nu är.

Hela idén med Lions Loppmarknad är att ta tillvara saker som någon hellre skänker till vår Loppmarknad i stället för att slänga bort eller köra till återvinningen. Vi arbetar ideellt med att kontrollera det vi fått som gåvor, göra i ordning och reparerar vid behov, innan de sedan ställs fram på Loppmarknaden, till glädje och nytta för någon av våra besökare.

När du vill lämna dina saker till oss går bra att komma till vår Loppmarknad under våra  öppettider på fredagar och lördagar. Vi kan även hämta saker som du har problem med att lämna själv.
Av utrymmesskäl kan vi dock inte ta emot vitvaror och stora möbler.

Överskottet från Lions Loppmarknad används i vår hjälpverksamhet både inom kommunen, nationellt och utomlands. Vi stödjer Lions hjälpverksamhet vid katastrofer runt om i världen. Lokalt delar vi ut stipendier och bidrag till förtjänstfulla ungdomar och handikappidrott. Diakonin har under många år hjälpt oss att fördela stöd till behövande i vårt närområde.

Du hittar oss i Bibliotekets källarplan, ingång från västra gaveln.