Lions Club i Västerhaninge

tingshus1

Vi i Lions Club Västerhaninge tycker det är roligt att hjälpa!

Lions Club Västerhaninge bildades den 28 november 1957 med dåvarande Västerhaninge kommun (alltså samhällena Västerhaninge och Tungelsta) som verksamhetsområde på initiativ av dåvarande kyrkoherden i Västerhaninge, Nils Bååthe. Klubben är en av tre lionsklubbar i Haninge kommun.

Vid bildandet hade klubben 15 medlemmar i blandad ålder. Idag är vi ca. 30 medlemmar, där ingen är äldre än de är unga till sinnet!

Lions Club Västerhaninge bidrar till mer välfärd för unga, gamla och funktionshindrade. Vi arbetar ideellt och verkar för ökad livskvalitet och samhällsansvar.

Lions Club Västerhaninge arrangerar aktiviteter, ger ekonomiskt stöd till enskilda och föreningar samt ger personligt stöd till personer och verksamheter som behöver vår hjälp, lokalt liksom nationellt och internationellt.

Behållningen av våra insamlingar går oavkortat till hjälpverksamhet, och allt når fram! Detta möjliggörs genom att medlemmarna arbetar utan ersättning och all administration finansieras genom medlemsavgifterna. Utbetalningarna per år till behövande har under den senaste tioårsperioden varierat mellan ca 2.000 - 240.000 kronor.

Exempel på aktiviteter som ger inkomster är våra två marknader, Julmarknaden med julgranförsäljning, och Vårmarknaden. Vi har också en mycket omtyckt Loppmarknad, där våra innevånare kan både fynda och lämna in sina saker!

Bli också du medlem i Lions Club Västerhaninge!

Kom och besök oss på ett av våra månadsmöten och känn efter hur vår gemensamhet passar för dig, helt utan förbehåll!

Enkelt - meddela namn och telefon med e-post till Klubbmästaren, så tar han kontakt. Är du vegetarian eller känslig för någon sorts mat, meddela samtidigt också det! Klädsel? Kom som du är, det gör vi andra!

På fredagar 13-17 och lördagar 10-14 kan du också komma in och prata med oss på vår loppabutik! Den ligger i källarplanet, Västerhaninge Bibliotek (ingång från västra gaveln), följ skyltarna! Du kan också ta kontakt med någon på sidan Kontakt!

Bli medlem i Lions Club Västerhaninge!
Du är inte längre ensam - så snart du blivit med!

Fakta om Lions

Lions är en internlionstentationell sammanslutning av klubbar som genom aktiva insatser stödjer och hjälper människor och främjar freden i världen. Lions tar inte ställning i politiska och religiösa frågor men fördömer våld och förtryck i alla dess former.

Lions ansluter sig till FN's deklaration om de mänskliga rättigheterna. Medlemskap i Lions innebär gott kamratskap och personligt engagemang.

Lions finns i ca 202 länder och geografiska områden. Antalet medlemmar är ca 1,4 miljoner i nära 50.000 klubbar. I Sverige finns drygt 13.000 medlemmar i nära 600 klubbar.

Lions organiserar viss internationell hjälp via Lions Clubs International Foundation, som fördelar anslag till humanitära projekt jorden runt.

Några märkesår; den 7 juni 1917 bildades Lions i Chicago, när försäkringsmannen Melvin Jones inbjuder 27 olika affärsklubbar att gå samman för att göra positiva insatser för samhället och människor som lider nöd.

Den 8 oktober 1917 höll Lions sitt första Convention i Dallas, Texas. 1945 grundades FN. Lions var den enda serviceklubborganisation som inbjöds att delta i diskussionerna och utformningen av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

1948 bildades den första lionsklubben i Europa, Lions Club Stockholm.